سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

دانشگاه جامع علمی - کاربردی مرکز جاجرم - شرکت مهندسی مشاور ساختار محیط دی

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

دانشگاه جامع علمی - کاربردی مرکز جاجرم - شرکت مهندسی مشاور ساختار محیط دی

توضیح تصویر
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر


چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

پترولوژی

 کانی‌شناسی

 زمین‌شناسی اقتصادی

 زمین‌شیمی

 زمین‌شناسی مهندسی

 زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت

 زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت

 زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی

 زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی

 مخاطرات زمین‌شناختی

 سنجش از دور زمین‌شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری

 زمین‌گردشگری

 زمین‌شناسی شهری

 زمین‌شناسی دریایی

  گوهرشناسی

 نانوزمین‌شناسی

 افق‌های نو در زمین‌شناسی

فرآوری مواد معدنی

خردایش و مدل سازی

خواص سنجی و پرعیارسازی

هیدرومتالورژی

اکتشاف معدن

ژئوشیمی اکتشافی

ژئوفیزیک

ارزیابی ذخیره

دورسنجی و GIS

استخراج معدن

چالزنی و انفجار

بارگیری و باربری

معدن کاری زیرزمینی

تهویه معادن

طراحی معادن

اقتصاد معدن

مکانیک سنگ

کنترل زمین و نگهداری

حفرچاه و فضای زیرزمینی

ژئوتکنیک

محیط زیست، بهداشت و ایمنی در معادن

پایش آلودگی­ های منابع آبی، خاک و هوا

تصفیه پساب ­های معدنی

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه­ های مرتبط با معادن و صنایع معدنی